19 November 2015

Здравно образование – час по сексуално и репродуктивно здраве или нещо повече ?

За много хора „здравно образование“ е неразбираем термин. Някакъв предмет, който не се знае какво изобщо трябва да включва. Дали е час по сексуално образование или нещо повече ? Всъщност то обхваща много повече теми – като се започне от хигиенни навици, емоционално и психично здраве, хранене, алкохол, тютюнопушене и употреба на други психоактивни вещества и се стигне до сексуално и репродуктивно здраве и  изграждане на умения за партньорство и родителство.

Неправителствени организации, заедно с експерти от сектора, сред които специалисти от мрежата Y-PEER PETRI, Национална мрежа за децата, Фондация „СМАРТ“, Сдружение „Възможности без граници“, Българската асоциация за семейно планиране, Асоциация на студентите-медици в България, Национален младежки форум, Сдружение “Жажда за живот” и други, се борят за тази изключително важна реформа от години.

За да можете и Вие да добиете по-ясна представа какво е здравното образование, прочетете тук.