За проекта

През 2015 г. Фондация „Четиридесет и две“, екипът на Форум КЛЮЧ и Фондация ДАРИК решихме да дадем възможност на 12 младежи да представят своите идеи за това в каква страна искат да живеят.

BG КЛЮЧе е проект, който насърчава и подкрепя изразяването на активна гражданска позиция от млади хора по отношение на редица сфери на обществения живот:

 • Образование
 • Здравеопазване
 • Свобода на медиите
 • Правораздаване
 • Култура
 • Социални дейности
 • Младежка политика
 • Европейски ценности (свобода, равенство, антидискриминация).

На 12те включени младежи BG КЛЮЧе предлага възможност да обогатят познанията си, да развият и приложат компетентностите си, да разширят личните си комуникативни и презентационни умения, да проверят на практика степента си на ангажираност към развитието на България. Ето защо дейностите на BG КЛЮЧe включват:

 • Обучение за формите на активно гражданско участие, което е с фокус върху различните форми на гражданска активност, права и задължения на гражданите, креативност и още много други неща включително поредица от срещи с визионери на промяната в България от класацията на ДАРИК радио – 40 до 40;
 • Менторска програма, която включва дистанционна работа с експерти от Български център за нестопанско право;
 • Обучение за презентационни умения, ораторско майстортсво, PR и работа с медии;
 • Участие на сцената на Форум BG КЛЮЧе на 31.10.2015 г. в гр. Пловдив ИЛИ на 14.11.2015 г. в гр. София;
 • Вдъхновяваща комуникация с утвърдени експерти от НПО-сектора.

BG КЛЮЧе се реализира по проект „Всеки държи ключа“, изпъляван от Фондация „Четиридесет и две“ в партньорство с Фондация ДАРИК и с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.