Ангелина Илиева

Темата й:

Училището може да бъде и интересно, децата могат да ходят с желание. България може да бъде страна, в която образователната система може да изгражда личности!

Ангелина Илиева на Форум КЛЮЧе