Димитър Семков

За себе си казва:

Казвам се Димитър Семков, аз съм експерт в община „Марица“ и доброволец в много младежки инициативи за малките населени места.

За темата си:

Знаете ли какво е общото между Джон Атанасов, Иван Ночев, Асен Йорданов и Карл Джераси? Всички те са българи, които са променили света, но са го направили в чужбина. Обръщам внимание на това, защото все повече мой приятели напускат България, за да се реализират другаде. Това ме натъжава и затова искам да представя начините, чрез които може да направим България по-привлекателна за младите.

Негов ментор по време на подготовката му беше Александър Найденов, основател на неправителствената организация „Обединени идеи за България”, която обединява българи от всички краища на света и насърчава социалната ангажираност и реализирането на граждански проекти в България. Вече четвърта година те организират форум под надслов „Идеите – това сме ние”, посветен на социалното предприемачество. Близо 150 български студенти от страната и чужбина имат възможност да обсъдят ключови въпроси с обществена значимост, да изготвят и реализират предложения за конкретни социално предприемачески и граждански проекти. Александър Найденов е отличен в класацията 40 до 40 на Дарик.

Димитър Семков на Форум КЛЮЧе