Меглена Антонова

За себе си казва:

Запалена по всичко, свързано с природата.

Темата й:

Иска да промени начина, по който хората възприемат храната – защото чрез нея можем да се грижим за милата ни планета; защото храната е здраве; защото храната е част от културата ни; защото храната е любов.

 

Ментор на Меги беше Сашка Витанова. Тя вярва, че ученето е като приказка без край. За 12-годишния си стаж като доброволец и работещ съм преминала през разнообразни сфери – от ветеринарна медицина, мениджър доброволци, обучител, през пътешестване и неформално образование до фабриканстване и Беглика фест. Основният мотив в живота ѝ е природата – цялата и в частност човешката, и възстановяването на връзката човек-природа и човек-човек. Знанието за изборите, които правим в живота си и тяхното въздействие, е връзката, която търси.

Меглена Антонова на Форум КЛЮЧе