Росица Кратункова

Темата й:

“Малцинствата? Нямам време сега за тях, имам си свои проблеми” би казал всеки средностатистически българин и вероятно би бил прав. Но е важно той да разбере, че проблемите не идват, когато ни е удобно. Като държава и като общество не можем да си позволим да отлагаме съдбите на хората. За това ще се отнася и тази презентация – за мургавия ни съсед, който от векове живее в задния ни двор, който ние сме му отредили, и който вече иска и трябва да влиза през входната врата.

Ментор на Росица по време на подготовката й беше Емил Методиев, координатор международни програми във Фондация С.Е.Г.А. Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“ работи за изграждане на капацитет на различни нива, промяна на нагласи и подобряване на политики за социално включване на общности в неравностойно положение. Те действат като двигател за привличането на хората от общността в решаването на техните местни проблеми.

Росица Кратункова на Форум КЛЮЧе