Вяра Попова

За себе си казва:

Аз съм Вяра и ако има нещо, случило се преди много време, за което никой не помни, то аз съм човекът, който знае и най-малката подробност.

Темата й:

Желанието ми е да улесня процедурата, при която гражданите заявяват съгласието си или отказа, да дарят органи. Тази промяна е важна за мен, защото ще даде възможност на повече хора, чакащи за трансплантация, да получат навреме шанс за живот.

По време на подготовката си Вяра се съветва с двама ментори – Д-р Светлозар Цветанов и Валя Попова. Светлозар Цветанов е основател е на проект “Моят път в медицината“, който цели да свърже млади медицински кадри с утвърдени лекари, болници и институции, за да мотивира младите лекари да останат да работят в България.

Валя Попова e член на УС на фондация “Майки за донорството“, която цели развитие на обществото по темите донорство, асистирана репродукция, раждане, майчинство, образование, демографски проблеми, детско и майчино здраве.

Вяра Попова на Форум КЛЮЧе