Екип

Александър Куманов

Александър Куманов ръководи спецализирания екип на BG КЛЮЧе. От 2001 г. работи с проекти, финансиращи програми, обучения, семинари и пак проекти… Има немалко (значи много) опит в дейности, свързани с изграждане на капацитет на НПО за работа с младежки програми, с младежи по принцип, работни методи и неформално образование и всякакви дейности, насочени към насърчаване на участието на младите хора в гражданското общество. Последните години работи в няколко нестопански организации, част е от екипа на Форум КЛЮЧ, води и лекции тук-там, поддържа портала За ФОНДОВЕТЕ online, търси свободно време за правене на нищо.

Милена Захариева

Милена Захариева е координатор на обучителните дейности и един от обучителите в екипа на BG КЛЮЧе. Служабният й живот е под знаменателя на управлението на проекти във Фондация СМАРТ. Милена е с образование в областта на маркетинга и мениджмънта. Тя има дългогодишен опит в управлението на проекти, насочени към млади хора, в рамките на различни държавни структури и международни неправителствени организации и неформални мрежи. Като член на борда на международната младежка мрежа Y-PEER и MTV Staying Alive Foundation тя участва в изграждането на стратегически партньорства в областта на младежките политики и в разработването и воденето на обучителни програми и проекти за млади хора.

Надя Шабани

Надя Шабани е обучител с профил „гражданско образование“. В момента е Програмен директор във Фондация Български център за нестопанско право, организация, чиято мисия е да създава благоприятна правна рамка за развитието на гражданските организации и инициативи в България. Програмите и проектите, които ръководи са свързани с развитието на формите на публично-частно партньорство между държавата и гражданските организации, доброто управление, създаване и развитие на граждански организации, застъпничество и публични политики и пр. Ръководила е повече от 20 проекта насочени към промяна на социална среда в България и е била обучител в повече от 60 обучения за държавни служители, общинска администрация, потребители на социални услуги, НПО служители, юристи и пр.

Иван Георгиев

Иван Георгиев e един от обучителите с профил „гражданско участие“. Той е завършил право в Юридическия факултет на СУ„Св. Климент Охридски“. Част е от екипа на Български център за нестопанско право и като такъв консултира неправителствени организации по широк кръг правни въпроси, да списва анализи и становища на различни, а дори и интересни теми. Поради особената си разсеяност е разпознаваем понякога и като Брегов или поне така твърдят публикуваните от него стихотворения.

Пролет Велкова

Пролет Велкова е един от емблематичните гласове на Дарик радио. Председател е на УС на Фондация ДАРИК. В BG КЛЮЧе тя е координатор за връзката на нашата обучителна програма с визионерите от класацията на Дарик „40 до 40“. Завършила е Педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“, работила е дълго време и в БНР. В нашата програма тя ще има и своята роля в обучителните дейности свързани с работа с медии, ПР и формулиране и представяне на теза пред публика.

Организатори

Фондация „Четиридесет и две“

Фондация „Четиридесет и две“ е създадена през 2013 г. и е юридическото лице, което поема основната част от дейностите, насочени към реализацията на Форум КЛЮЧ. Това е събитие, което насърчава откритото споделяне на опит и популяризира начините за реализиране на общественозначими каузи. Форумът открива и предоставя сцена на носителите на промяната. Дава КЛЮЧ на младите и активните хора към тяхната личностна и професионална реализация.

Фондация ДАРИК

Фондация ДАРИК е създадена от водещи български журналисти през 1997 г. Целите й са вързани с промотирането на свободата на медиите, защитата на правото на достъп до информация, насърчаването на гражданската активност. В работата си тя е тясно свързана с Дарик радио.